ارسالی های پیشنهادیOFFER POST
مغز های کوچک زنگ زده
آخرین تریلر ها

خلاصه داستان : از آنجا که the و هم پیمانانش به حفاظت از جهان در برابر تهدید بیش از حد بزرگ برای هر قهرمان دیگر ادامه داده‌اند , خطر جدیدی از سایه‌های کیهانی پدید آمده‌است : Thanos . یک فرد مستبد از رسوایی بین کهکشان‌ها , هدف او جمع‌آوری تمامی شش Infinity ...
ادامه و دانلود ...